Znajdujesz się w: Strona Główna / Nasze Projekty / KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZE

Styczeń 05, 2017

KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH
- kompleksowe wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej w powiecie bytowskim

Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo kobiet pow. 30 r.ż. chcących założyć działalność gospodarczą i pochodzących z jednej z wymienionych gmin:

Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie

Adres zamieszkania na terenie powyższych gmin jest deklarowany w oświadczeniu i nie musi być adresem zameldowania. Adres prowadzenia działalności jest dowolny, o ile dotyczy woj. pomorskiego.

Osoba nieaktywna zawodowo nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy.


W ramach projektu oferujemy:

*Szkolenia z zakresu:
- ABC przedsiębiorczości
- Ubezpieczenia społeczne i aspekty księgowe w firmie,
- Aspekty prawne zakładania działalności,

*Indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu:
- Koncepcja działalności,
- Strategia i misja firmy,
- Przygotowanie strategii marketingowej firmy – opłacalność i efektywność ekonomiczna,
- Poprawa rentowności,

*Dotację 24 000zł na założenie własnej działalności gospodarczej,
*Pomostowe wsparcie finansowe 1 300zł/mc nawet przez okres 12 miesięcy (trzeba tylko potwierdzić zapłatę składki na ZUS, pozostałe środki po opłaceniu składki ZUS mają być przeznaczone na bieżące wydatki firmy, np. wynajem lokalu, media, transport itp.)

Rekrutacja trwa od 02.01.2017. Są 3 etapy rekrutacji. Terminy wszystkich etapów są podane na stronie internetowej projektu.Aby zgłosić się do projektu, należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy

Pomocy w wypełnianiu dokumentów udzielam jako koordynator projektu drogą mailową: dotacje@fundacja-spoleczna.pl

lub telefonicznie pod nr: 575-111-542

Zgłoszenia należy złożyć osobiście w biurze projektu w Bytowie lub drogą pocztową na adres realizatora projektu:

Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. 1 Maja 11/2,
77 – 100 Bytów
w godz. 08:00-16:00

Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa projektu: http://www.profesja-poznan.pl/projekty/aktualne/175-klub-kobiet-bytow
Z poważaniem

Karolina Wirska
Koordynator Projektu