Znajdujesz się w: Strona Główna / O nas / NASZE STOWARZYSZENIE

Nasza organizacja powstała w 2000 roku. Zrzeszamy ponad piętnaście osób. Naszymi Członkiniami są kobiety, którym bliskie są idee naszej organizacji.
Są wśród nas specjalistki i ekspertki, których wykształcenie pozwala profesjonalnie realizować szereg projektów społecznych. Są to między innymi pedagożki, psycholożki, prawniczka czy filozofka. Pozostałe członkinie wspierają czynnie działania Stowarzyszenia poprzez udział w pracach i spotkaniach.


Nasze cele statutowe to między innymi:


- promocja praw kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych w życiu gospodarczym, społecznym i publicznym;
- działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
- przeciwdziałanie przemocy domowej;
- inspirowanie działań służących tworzeniu nowych miejsc pracy;
- udzielanie pomocy kobietom niepełnosprawnym i szczególnie pokrzywdzonym przez los;
- promocja zdrowia;
- wolontariat;

Najnowszym obszarem naszej działalności jest pomoc ofiarom wypadków drogowych.


Nasze cele realizujemy między innymi przez:

- organizowanie pokazów, wystaw, odczytów, dyskusji;
- poradnictwo prawne i psychologiczne;
- wydawanie publikacji;
- współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

Działalność Stowarzyszenia opiera się na realizacji projektów w trzech głównych obszarach:

- przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne, szkolenia pomagaczy, warsztaty, kampanie informacyjne, konferencje, spotkania edukacyjne,
- promocja kobiet, w tym zagadnienia równouprawnienia poprzez akcje promocyjne, kampanie informacyjne, seminaria, konkursy, rajdy,
- wolontariat, w tym program „Starszy Brat Starsza Siostra” poprzez edukację, szkolenia, akcje społeczne, integracjeGłównymi partnerami Stowarzyszenia są:


-Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Bytowie,
-Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
-Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytowie,
współpracujemy również z burmistrzem Bytowa, starostą bytowskim, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Urzędem Pracy oraz inni.Partnerami społecznymi są:

Stowarzyszenie Wschodnio- Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet NEWW z Gdańska a także Stowarzyszenie Sploty Niezabyszewo i Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym z GdańskaProjekty realizowane przez Stowarzyszenie finansowane były ze środków:


- budżetu państwa, w tym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
- Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS,
- ze środków Województwa Pomorskiego, w tym Marszałka i Wojewody Pomorskiego, Powiatu Bytowskiego i gminy Bytów;
- fundacji tj.: Fundacja Batorego, OŚKA, czy Starszy Brat Starsza Siostra.


Nasza organizacja była też pionierem w jednej z najważniejszych akcji społecznych pn. Lokalna Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Była także inicjatorem pierwszej w Gminie Bytów świetlicy socjoterapeutycznej, która prowadzona była przez cztery lata, a pomocą objęła ponad 30 dzieci z rodzin patologicznych. W ramach Stowarzyszenia działa również Klub Wolontariusza, przez którego szeregi przewinęło się ponad 30 młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych. Od 2010 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Możemy otrzymywać 1% podatku od osób, którym bliskie są nasze cele statutowe.
Dokumentacja naszego Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Kobiet i RodzinyKliknij w obrazek, aby otworzyć